aEEG CİHAZI(CFM)

Yenidoğan Amplitüd EEG Cihazı.(CFM: Cerebral Function Monitoring)

2,3,4 ve 5 kanal seçeneği ile

Paylaş

Yenidoğan